db-444 Een Hand voor Hanau / Eine Hand für Hanau

DB-444 (NL-D)

Een Hand voor Hanau

De doden van Hanau zijn niet meer. Hun waardigheid, hoewel onaantastbaar volgens de Duitse grondwet, werd grof geschonden.

Het zaad van de haat droeg een afschuwelijke vrucht in het hart, de gedachten, de woorden en tenslotte zelfs in de daden van een mensenkind.

Of de haatzaaiers het nog hebben meegekregen, weet ik niet. Wel, dat de hemelse Landman ook deze moeite, dit verdriet aanschouwt, opdat we het in Zijn Hand leggen.

Een Hand voor Hanau: een handvol troost, liefde en hoop. Want niet de haat, maar de Gerechtigheid heeft de Toekomst, want “de liefde vergaat nimmermeer.”*

DEUTSCH

Eine Hand für Hanau

Die Toten von Hanau sind nicht mehr. Ihren Würde, zwar unantastbar laut Deutsches Grundgesetz, wurde grob angetastet und verletzt.

Der Samen des Hasses trug einen abscheulichen Frucht im Herzen, den Gedanken, die Worte, und schließlich gar in den Taten eines Menschenkindes.

Ob die Hass-säer es mitgekommen haben, weiß ich nicht. Wohl aber, dass der himmlische Landmann auch dieses Elend und den Jammer ansieht, damit wir es in Seiner Hand geben.

Eine Hand für Hanau: eine Handvoll Trost, Liebe und Hoffnung. Denn nicht der Hass, sondern die Gerechtigkeit hat die Zukunft, denn „die Liebe höret nimmer auf.“*

* 1Kor. 13:8a.