Begraven / Begraben / Burial

© pixabay(dot)com

DB-419                 (NL-D-ENG)

Vandaag wordt er geen Van Oranje begraven. Wel is er rouw in het gelijknamige Huis nu er afscheid genomen wordt van Prinses Christina.

Opnieuw wordt met een traditie gebroken. Op zichzelf geen ramp, want tradities maken niet zalig. Alléén Christus redt van de dood.

Maar Hij werd wél begraven, nadat Hij nederdaalde in de diepste diepte en stief aan het kruis. De christelijke traditie van begraven heeft daarom oude, waardevolle papieren.

Wie in Hem gelooft, mag begraven worden in een geheiligd graf. Tot op de Dag van de Wederopstanding, als zelfs de zee de doden geeft, die in haar waren.

DEUTSCH

Heute wird keine Von Oranien beerdigt. Nichtdestotrotz gibt es Trauer im gleichnamigen Hause, denn heute wird die verstorbene Prinzessin Christina verabschiedet.

Erneut wurde mit einer alten Tradition gebrochen. An sich keine Katastrophe, denn Traditionen machen nicht selig. Nur Christus rettet von dem Tod.

Aber Er ist aber begraben worden, nachdem Er hinabstieg in der tiefsten Tiefe und starb an dem Kreuze. Die christliche Tradition des Begrabens hat deswegen alte, ehrwürdige, und buchstäblich nachvollziehbare Gründe.

Wer an Ihn glaubt, darf beerdigt werden in einem geheiligten Grabe. Bis zum Tage der Wiederauferstehung, wenn selbst das Meer, die Toten gibt, die darin waren.

ENGLISH

Today there will no Van Oranje burial. Nevertheless, the House of Orange mourns and pays its last respects to Princess Christina.

With it an old habit has been broken. Not a disaster at itself, since traditions do not save one. Only Christ saves from death.

But He has been buried. After descending into the deepest depth, dying on the cross. The Christian tradition of getting buried therefore has old, valuable reasons.

Whosoever believes in Him may be buried in a sanctified grave. Until the Day of Resurrection, when even the sea will give up the dead, which were in it.