db-463 Afstand houden / Abstand halten

db-463 (NL-D)

Afstand houden

Soms gaat het vanzelf, omdat het niet anders kan. Neem nu de tijd. Elke seconde die wegtikt, brengt je op grotere afstand van (een gebeurtenis uit) het verleden. Er ontstaat een onoverbrugbare kloof tussen toen en nu – of je wilt of niet…

Door een bepaalde datum in de jaarcyclus lijkt het soms of je er weer even iets dichterbij komt. Alsof het verleden tastbaar wordt als de vlam van de herinnering oplaait zodra de kalender het aangeeft.

Vandaag is zo’n dag: elf jaar emeritus-predikant. Zat het lood daarvan alleen in m’n schoenen, dan deed ik ze meteen uit…

DEUTSCH

Abstand halten

Manchmal geht es von alleine, weil es keinen anderen Weg gibt. Nimm z.B. die Zeit. Jede Sekunde, die vergeht, bringt einem weiter weg von (Ereignisse aus) der Vergangenheit. Es entsteht eine unüberbrückbare Kluft zwischen Damals und Heute – ob Du willst oder nicht…

Aufgrund eines bestimmten Datums im Jahreszyklus scheint es bisweilen so, als käme man wieder etwas näher daran. Als ob die Vergangenheit greifbar wird, wenn die Flamme der Erinnerung auflodert sobald es der Kalender anzeigt.

Heute ist so ein Tag: elf Jahre Emeritus-Pfarrer. Wäre das Blei davon nur in meinen Schuhe, dann zog ich sie sofort aus…