db488-NL Alléén samen???

db488-NL

Alléén samen???

Terwijl menigeen het zand in de ogen werd gestrooid, kwamen zij samen. Nee, het was geen daad van opstand, ongehoorzaamheid of revolutie. Wel een belijdenis!

Waar buiten de angst woei en loeide, werd binnen de énige Schuilplaats aangewezen en hield de lofzang aan.

Want ‘alléén samen’ zouden ze het nooit redden….

Juist dáárom kwamen ze. Al eeuwenlang, in voor- en tegenspoed, op die eerste dag der week.

Tegen de waan van de dag (en het eigen hart) in, werd beleden: “Onze hulp: in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Samen, en toch niet alléén!