db-494 Verjaarswensen / Geburtstagswünsche (12/12)

db-494 (NL-D)

Verjaarswensen (12/12)

De laatste aflevering gelukwensen aan het einde van een veelbewogen jaar. Een jaar waarin aan de levensboom van deze en gene geschud werd – door dit of dat…

Een jaar waarin velen hun einde vonden. Juist in december worden die lege plaatsen des te meer zichtbaar, gevoeld en beleefd.

Een jaar waarin ook het goede van de Heere gehoord, gezien en verkondigd mocht worden. Daarnaast werd Zijn roepstem gehoord om in een ondergaande wereld, hulp en heul allermeest bij Hem te zoeken.

Dat is tegelijk ook mijn gelukwens en bede voor de laatste jarigen van 2020. En alle anderen!

DEUTSCH

Geburtstagswünsche (12/12)

Die letzte Glückwunsche am Ende eines ereignisreichen Jahres. Ein Jahr, in dem an der Lebensbaum dieser oder jene gerüttelt wurde – durch Dies oder durch Das…

Ein Jahr in dem für vielen das Ende kam. Gerade im Dezember werden diese leeren Sitze umso sichtbarer, gefühlt, und erfahren.

Ein Jahr, in dem auch das Gute des Herrn gehört, gesehen und verkündet wurde. Darüber hinaus wurde auch Seiner Rufstimme gehört, in einer untergehenden Welt, zumeist bei Ihm Hilfe zu suchen.

Das ist zugleich auch mein Wunsch und mein Gebet für die letzten Geburtstagskinder des Jahren 2020. Und für alle anderen auch!