db-508 Polder-Licht

(c)pixabay(dot)com

db-508 NL

Polder-Licht

Neêrlands polder ligt er gehavend bij. Met de verkiezingsuitslag heeft het land zich nog verder op het heilloos spoor van de achteruitgang begeven.

Nog even en dan zal het (wellicht) weer zo zijn, zoals het vóór Willibrord en Bonifatius was: een donker stuk laagland, vol on- en bijgeloof. Alsof het Evangelie er nooit toe wist door te dringen…

Nóg is het niet zover, want morgen – de rustdag – mag het Licht zelfs in de polderlaagte nog verkondigd worden. Dan wordt de Stem van het Water des Levens, met Zijn eeuwige Zegen, gevreesd, aanbeden en gehoord.

Deo volente – want HIJ regeert!