db-510 ‘s-Hertogenbosch / Herzogenbusch

db-510 (NL-D)

’s-Hertogenbosch

Toen ik er, eergisterenochtend, voor het eerst wakker werd, voelde het allerminst als een dag van bevrijding. Immers, depressies en mentale gebrokenheid maakten deze verhuizing onontkoombaar.

Aangewezen op (meer) professionele hulp. Vanwege het leven als outcast – nota bene in een (formeel) veilige kerk…

Het boek krijgt een nieuw hoofdstuk, de geschiedenis een wending? We zullen het zien, Deo volente. Want niet de hertog, noch de emeritus, maar de Heere regeert. Ook over Den Bosch.

Hem zij de ere: zoals het was in den beginne, en heden, en altoos, ‘et in saecula saeculorum.’*

* Latijn: ‘en in de eeuwen der eeuwen.’

DEUTSCH

Herzogenbusch (’s-Hertogenbosch)

Als ich da, vorgestern, zum ersten Mal aufwachte, fühlte es sich gar nicht nach einen Tag der Befreiung an. Depressionen und mentaler Gebrochenheit machten ja, diesen Umzug unumgänglich.

Angewiesen auf (mehr) professioneller Hilfe. Wegen des Leben als Outcast – wohlbemerkt in einer (formell) sicheren Kirche…

Das Buch bekommt ein neues Kapitel, die Geschichte eine Wende? Das werden wir wohl sehen, Deo volente. Denn nicht der Herzog, noch der Emeritus, sondern de Herr herrscht. Auch über Den Bosch.

Ihm sei die Ehre: wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, „et in saecula saeculorum.“*

* Latein: ‚und von Ewigkeit zu Ewigkeit.‘