db-501 Avondklok van het Koninkrijk der hemelen / Ausgangssperre des Himmelreichs

(c) pixaby(dot)com

db-501 (NL-D)

De avondklok van het Koninkrijk der hemelen*

Alle tien waren ze, met hun lampen, de bruidegom tegemoet gegaan. Vijf zonder, en vijf maagden met olie. Allen vielen ze in slaap.

Te middernacht klonk het: “Zie, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet.”

Vijf olielampen lichtten op en gingen, met hun draagsters, achter de bruidegom aan de bruiloftszaal binnen.

“Onze lampen gaan uit,” zeiden de dwaze vijf, zich spoedend om olie… Maar te laat!

De deur werd gesloten.

Eenmaal gaat de oneindige avondklok in. Wijs wie dan, met de Bruidegom, Jezus Christus, binnen is. Buitenste duisternis voor dwazen…

Waakt, Hij komt!

DEUTSCH

Die Ausgangssperre des Himmelreichs*

Alle zehn waren sie, mit ihren Lampen, dem Bräutigam entgegen gegangen. Fünf ohne, und fünf Jungfrauen mit Öl. Allesamt schliefen sie ein.

Zur Mitternacht klang Geschrei: “Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!”

Fünf Öllampen leuchteten hell auf und folgten, samt ihren Trägern, dem Bräutigam hinein zur Hochzeit.

“Unsre Lampen verlöschen”, sagten die fünf Törichten, und eilten um Öl zu kaufen… Aber zu spät!

Die Tür ward verschlossen.

Einmal fängt die unendliche Ausgangssperre an. Klug sind diejenigen, welche dann, mit dem Bräutigam, Jesus Christus, hineingegangen sind. Äußerster Finsternis, Dunkelheit für Törichten…

Wachet, denn ER kommt!

* Vgl. Mattheüs 25,1-13.