db-503 het Fonds / Der Fonds

(c) pixybay(dot)com – edited

db-503

Het Fonds

Twee redenen nopen mij ertoe hier toch iets over het Fonds op te merken.

Allereerst: mijn welgemeende dank voor alle (anonieme) bijdragen in het afgelopen jaar. Een zeer gewaardeerde steun in de rug! Of het nu in de boekenkast, aan het bureau of anderszins mogelijkheden schiep: ik wil er langs deze weg heel hartelijk DANK voor zeggen!

Ten tweede: het Fonds heeft een nieuwe bankrekening. De oude IBAN komt (medio april) te vervallen, omdat Moneyou stopt met het aanbieden van betaalrekeningen.

Voor meer informatie over het Fonds, de nieuwe IBAN en de focus ervan voor 2021, zie: https://www.hominee.nl/fonds-hominee/

DEUTSCH

Der Fonds

Zwei Gründe geben aktuell Anlass, dass ich hier doch etwas über den Fonds schreiben möchte.

Zuerst: mein aufrichtiger Dank für alle (anonymen) Beiträge im vergangenen Jahr. Eine sehr geschätzte und anerkannte Unterstützung! Ob es im Bücherregal, am Schreibtisch, oder auf andere Weise Möglichkeiten erschuf, ich möchte recht herzlich dafür DANKE sagen!

Zweitens: der Fonds hat ein neues Bankkonto bekommen. Die alte IBAN endet (voraussichtlich im April), da die Bank „Moneyou“ das Anbieten von Girokonten demnächst einstellen wird.

Weitere Informationen über den Fonds, die neue IBAN, und den Schwerpunkt für 2021 finden Sie (bislang nur auf Niederländisch) unter: https://www.hominee.nl/fonds-hominee/